Přejít k hlavnímu obsahu
Zásady ochrany osobních údajů

Projekt Rheonics Skupina („Rheonics““, „my“ nebo „nás“) přikládají ochraně vašich osobních údajů velký význam. Proto podnikáme v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat.

Rozsah

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vás informují o tom, jaké údaje shromažďujeme, ukládáme, šíříme a používáme o návštěvnících webových stránek Rheonics ("webové stránky)"). Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s těmito Zásadami, jinak se musíte zdržet používání našich webových stránek. Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady a takové změny oznámíme na těchto webových stránkách. Pravidelně se vracejte, abyste se dozvěděli o stavu Zásad.

Kromě těchto zásad, Rheonics může stanovit místní zásady ochrany osobních údajů nebo upozornění na ochranu údajů, které lze případně nalézt v položce nabídky „Ochrana údajů“ ve spodní části stránky. Takové místní zásady ochrany osobních údajů nebo upozornění na ochranu údajů v případě konfliktu předcházejí těmto zásadám.

Shromážděná data

Osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné identifikační údaje, budeme shromažďovat pouze tehdy, pokud nám takové údaje poskytnete dobrovolně (např. Registrací, průzkumem) nebo pokud souhlasíte nebo platné zákony o ochraně osobních údajů nám to umožňují. V souladu s tím můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů za předpokladu, že použití webové stránky nevyžaduje registraci.

Vyhrazujeme si právo anonymizovat data, která jste nám poskytli, za účelem jejich uložení v agregované podobě a v kombinaci s dalšími údaji pro vytvoření anonymní statistiky, podle okolností (např. Počet návštěvníků).

Data Security

Rheonics přijme vhodná technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich uložených osobních údajů před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím, zveřejněním, ztrátou nebo zničením. Abychom zajistili důvěrnost těchto údajů, používáme nejmodernější bezpečnostní systémy IT.

Vezměte prosím na vědomí, že během přenosu přes internet nebo e-mail mohou vaše data ztratit nebo k nim mohou získat přístup neoprávněné strany. Během přenosu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za bezpečnost vašich dat. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby počítač, který používáte, byl náležitě zabezpečen a chráněn proti škodlivému softwaru a podobně. Pokud to nemůžete zajistit, žádáme vás, abyste použili jiné komunikační prostředky.

Použití a úpravy dat

Rheonics shromažďuje a používá vaše osobní údaje především k plnění vašich požadavků, jako je odpovídání na vaše dotazy, zpracování vašich objednávek, příprava, vyjednávání, plnění a plnění vašich smluv a aby vám umožnil přístup k určitým informacím.

Máme také oprávnění používat vaše osobní údaje, zejména z důvodu zákonných povinností, vládního nebo soudního řádu, k prokázání nebo ochraně právního nároku, k obraně před právním nárokem, k operativnímu testování nebo revizi v souvislosti s prodejem , postoupení nebo jiný převod podniku nebo k zabránění zneužití a jiných nezákonných činností.

Pro udržení vztahů se zákazníky může být nutné uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli lépe reagovat na vaše potřeby nebo zlepšovat naše produkty a služby. Také my nebo třetí strana naším jménem můžeme používat osobní údaje k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách Rheonics, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, nebo k provádění online průzkumů.

Distribuce dat

Kromě případů uvedených v těchto zásadách nebudou vaše osobní údaje prodávány, přenášeny ani jinak šířeny třetím stranám.

V rozsahu nezbytném pro účely uvedené v odstavci 4 předáváme vaše osobní údaje přidruženým společnostem Rheonics Skupině nebo třetím stranám, které jsme nařídili. Vaše osobní údaje mohou být nahlíženy zejména externími společnostmi a zástupci, kteří provádějí technologickou údržbu nebo pracují naším jménem, ​​aby pomohli splnit obchodní transakce. Všechny tyto společnosti a zástupci jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost.

Může se stát, že určité osobní údaje jsou uloženy nebo zpracovány v počítačích umístěných v jurisdikcích, které nemají stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země vašeho pobytu. Proto bereme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů v zemích, ve kterých podnikáme, jako základ pro naše opatření na ochranu údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

na vaši žádost Rheonics vás v přiměřené lhůtě písemně a v souladu s platnými zákony informuje, zda a jaké vaše osobní údaje jsou v našich systémech uloženy. Pokud by i přes naši snahu o zachování přesnosti a aktuálnosti údajů došlo k uložení nesprávných údajů v našich systémech, na vaši žádost je opravíme. Jako registrovaný uživatel máte možnost prohlížet, měnit nebo mazat osobní údaje, které jste poskytli.

V případě dotazů týkajících se vašich osobních údajů, žádostí o informace, jakož i podnětů a stížností nás můžete kontaktovat. Rheonics bude reagovat na všechny adekvátní žádosti o informace a na všechny přiměřené žádosti o opravu, změnu nebo vymazání osobních údajů.

Použití Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, sledování konverzí Google AdWords a remarketing Google. Google používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Google Analytics zaznamenává informace anonymně a trendy webových stránek neobsahují údaje o konkrétních uživatelích. Soubor cookie DoubleClick třetí strany slouží k povolení remarketingu u produktů, jako je AdWords, v reklamní síti Google.

Soubory cookie obsahují informace, jako je doba návštěvy, zda uživatel poprvé navštěvuje, a informace o webových stránkách, které příslušného uživatele odkazovaly na webovou stránku. Informace generované pomocí cookies jsou zasílány na server Google v USA a ukládány tam. Google může poskytnout tato data třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google. Google dodržuje pravidla ochrany údajů podle dohody USA Safe Harbor a je registrována v programu Safe Harbor na Ministerstvu obchodu USA. Pomocí sledování konverzí Google AdWords se pomocí souboru cookie určuje splatná platba po kliknutí na reklamu AdWords. V Google Remarketingu se soubory cookie používají ke shromažďování anonymizovaných údajů o chování návštěvníků webových stránek při surfování za účelem marketingu a slouží k přizpůsobení reklamy vašim potenciálním zákazníkům. Tato technologie se za žádných okolností nepoužívá ke shromažďování nebo ukládání osobních údajů, které by mohly být použity k určení totožnosti návštěvníka webu. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů může být kdykoli zrušen s budoucím účinkem.

Použití souborů cookie pro sledování konverzí Google AdWords a remarketing Google si můžete prohlédnout na adrese www.google.com/ads/preferences . Pokud ve svém prohlížeči smažete všechny soubory cookie, musíte postup zopakovat. Instalaci souborů cookie můžete také zabránit úplným nastavením v prohlížeči, ale v takovém případě byste měli být upozorněni, že nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Pokud chcete deaktivovat Google Analytics, najdete příslušný doplněk prohlížeče na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookies politika
Poslední aktualizace: 18. června 2019

Rheonics používá na webu soubory cookie rheonics.com. Používáním služby souhlasíte s používáním cookies. Naše zásady týkající se cookies vysvětlují, co jsou cookies, jak používáme cookies, jak mohou třetí strany, se kterými můžeme spolupracovat, používat cookies ve službě, vaše volby týkající se cookies a další informace o cookies.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé kousky textu zasílané vaším webovým prohlížečem navštíveným webem. Soubor cookie je uložen ve vašem webovém prohlížeči a umožňuje službě nebo třetí straně vás rozpoznat a usnadnit vaši další návštěvu a službu pro vás užitečnější. Cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ cookies.

Jak Rheonics používá cookies

Když používáte a přistupujete ke službě, můžeme do vašeho webového prohlížeče umístit několik souborů cookie. Soubory cookie používáme pro následující účely: k aktivaci určitých funkcí služby, k poskytování analýz, k ukládání vašich preferencí, k umožnění doručování reklam, včetně behaviorální reklamy.

Soubory cookie třetí strany

Kromě našich vlastních souborů cookie můžeme také použít různé soubory cookie třetích stran k hlášení statistik využití služby, zobrazování reklam na této službě a prostřednictvím ní atd.

Jaké jsou vaše volby týkající se cookies

Pokud chcete soubory cookie smazat nebo dát pokyn svému webovému prohlížeči, aby soubory cookie odstranil nebo odmítl, navštivte stránky nápovědy svého webového prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že pokud soubory cookie odstraníte nebo odmítnete přijmout, možná nebudete moci využívat všechny funkce, které nabízíme, možná nebudete moci uložit své předvolby a některé z našich stránek se nemusí zobrazovat správně.

[user_consent_state]
Právo na informace a kontakt

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na tyto webové stránky se nevztahují tyto Zásady. Obsah z jiných webových stránek bude před jejich propojením pečlivě zkontrolován, abychom zajistili, že propojíme pouze webové stránky, které dodržují stejně přísné zásady ochrany osobních údajů jako Rheonics. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah takových jiných webových stránek. Poté, co se dozvíme o porušení obsahu třetích stran, obsah nebo odkaz okamžitě odstraníme.

Oznámení o ochraně údajů

Níže si můžete prohlédnout oznámení o ochraně dat.

Oznámení o ochraně údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)
Vyhledávání