Přejít k hlavnímu obsahu
+41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
Zásady ochrany osobních údajů

Skupina Rheonics („Rheonics“, „my“ nebo „nás“) připisuje ochraně vašich osobních údajů velký význam. Proto podnikáme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti údajů.

Rozsah

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) vás informují o tom, jaké údaje shromažďujeme, ukládáme, oběžujeme a používáme o návštěvnících webových stránek Rheonics („webové stránky“). Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s těmito zásadami, jinak se musíte zdržet používání našich webových stránek. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit tyto zásady a tyto změny oznámíme na tomto webu. Pravidelně se vracejte, abyste se dozvěděli o stavu zásad.

Kromě těchto zásad může společnost Rheonics stanovit místní zásady ochrany osobních údajů nebo upozornění na ochranu údajů, které lze případně najít pod položkou nabídky „Ochrana údajů“ ve spodní části stránky. Tyto místní zásady ochrany osobních údajů nebo upozornění na ochranu údajů předcházejí těmto zásadám v případě konfliktu.

Shromážděná data

Osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné identifikační údaje, budeme shromažďovat pouze tehdy, pokud nám takové údaje poskytnete dobrovolně (např. Registrací, průzkumem) nebo pokud souhlasíte nebo platné zákony o ochraně osobních údajů nám to umožňují. V souladu s tím můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů za předpokladu, že použití webové stránky nevyžaduje registraci.

Vyhrazujeme si právo anonymizovat data, která jste nám poskytli, za účelem jejich uložení v agregované podobě a v kombinaci s dalšími údaji pro vytvoření anonymní statistiky, podle okolností (např. Počet návštěvníků).

Data Security

Společnost Rheonics přijme vhodná technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich uložených osobních údajů před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím, zveřejněním, ztrátou nebo zničením. Abychom zajistili důvěrnost těchto údajů, používáme nejmodernější bezpečnostní systémy IT.

Vezměte prosím na vědomí, že během přenosu přes internet nebo e-mail mohou vaše data ztratit nebo k nim mohou získat přístup neoprávněné strany. Během přenosu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za bezpečnost vašich dat. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby počítač, který používáte, byl náležitě zabezpečen a chráněn proti škodlivému softwaru a podobně. Pokud to nemůžete zajistit, žádáme vás, abyste použili jiné komunikační prostředky.

Použití a úpravy dat

Rheonics shromažďuje a používá vaše osobní údaje především k uspokojení vašich požadavků, jako je zodpovězení vašich dotazů, zpracování vašich objednávek, příprava, vyjednávání, plnění a plnění vašich smluv a poskytnutí přístupu k určitým informacím.

Máme také oprávnění používat vaše osobní údaje, zejména z důvodu zákonných povinností, vládního nebo soudního řádu, k prokázání nebo ochraně právního nároku, k obraně před právním nárokem, k operativnímu testování nebo revizi v souvislosti s prodejem , postoupení nebo jiný převod podniku nebo k zabránění zneužití a jiných nezákonných činností.

Pro udržení vztahů se zákazníky může být nutné ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom lépe reagovali na vaše potřeby nebo zlepšili naše produkty a služby. Také my nebo třetí strana v našem zastoupení můžeme použít osobní údaje k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách společnosti Rheonics, o kterých se domníváme, že by vás mohli zajímat nebo provádět online průzkumy.

Distribuce dat

Kromě případů uvedených v těchto zásadách nebudou vaše osobní údaje prodávány, přenášeny ani jinak šířeny třetím stranám.

V rozsahu nezbytném pro účely uvedené v bodě 4 předáváme vaše osobní údaje přidruženým společnostem skupiny Rheonics Group nebo třetím stranám, které nám byly pověřeny. Vaše osobní údaje mohou zejména prohlížet externí společnosti a zástupci, kteří provádějí technologickou údržbu nebo pracují naším jménem, ​​aby pomohli splnit obchodní transakce. Všechny tyto společnosti a agenti jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost.

Může se stát, že určité osobní údaje jsou uloženy nebo zpracovány v počítačích umístěných v jurisdikcích, které nemají stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země vašeho pobytu. Proto bereme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů v zemích, ve kterých podnikáme, jako základ pro naše opatření na ochranu údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Na vaši žádost vás společnost Rheonics v přiměřené lhůtě písemně av souladu s příslušnými zákony informuje, zda a jaké osobní údaje o vás jsou uloženy v našich systémech. Pokud by i přes naše úsilí o zachování přesnosti a včasnosti dat měla být v našich systémech uložena nesprávná data, opravíme je na vaši žádost. Jako registrovaný uživatel máte možnost prohlížet, měnit nebo mazat poskytnuté osobní údaje.

V případě dotazů týkajících se vašich osobních údajů, žádostí o informace, návrhů a stížností nás můžete kontaktovat. Společnost Rheonics odpoví na všechny odpovídající žádosti o informace a na všechny odpovídající žádosti o opravu, doplnění nebo odstranění osobních údajů.

Použití Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, sledování konverzí Google AdWords a remarketing Google. Google používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Google Analytics zaznamenává informace anonymně a trendy webových stránek neobsahují údaje o konkrétních uživatelích. Soubor cookie DoubleClick třetí strany slouží k povolení remarketingu u produktů, jako je AdWords, v reklamní síti Google.

Soubory cookie obsahují informace, jako je doba návštěvy, zda uživatel poprvé navštěvuje, a informace o webových stránkách, které příslušného uživatele odkazovaly na webovou stránku. Informace generované pomocí cookies jsou zasílány na server Google v USA a ukládány tam. Google může poskytnout tato data třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google. Google dodržuje pravidla ochrany údajů podle dohody USA Safe Harbor a je registrována v programu Safe Harbor na Ministerstvu obchodu USA. Pomocí sledování konverzí Google AdWords se pomocí souboru cookie určuje splatná platba po kliknutí na reklamu AdWords. V Google Remarketingu se soubory cookie používají ke shromažďování anonymizovaných údajů o chování návštěvníků webových stránek při surfování za účelem marketingu a slouží k přizpůsobení reklamy vašim potenciálním zákazníkům. Tato technologie se za žádných okolností nepoužívá ke shromažďování nebo ukládání osobních údajů, které by mohly být použity k určení totožnosti návštěvníka webu. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů může být kdykoli zrušen s budoucím účinkem.

Použití souborů cookie pro sledování konverzí Google AdWords a remarketing Google si můžete prohlédnout na adrese www.google.com/ads/preferences . Pokud ve svém prohlížeči smažete všechny soubory cookie, musíte postup zopakovat. Instalaci souborů cookie můžete také zabránit úplným nastavením v prohlížeči, ale v takovém případě byste měli být upozorněni, že nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Pokud chcete deaktivovat Google Analytics, najdete příslušný doplněk prohlížeče na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookies politika
Poslední aktualizace: 18. června 2019

Rheonics používá cookies na webových stránkách rheonics.com. Používáním služby souhlasíte s používáním cookies. Naše zásady týkající se cookies vysvětlují, co jsou cookies, jak používáme cookies, jak mohou třetí strany, se kterými můžeme spolupracovat, používat cookies ve službě, vaše volby týkající se cookies a další informace o cookies.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé kousky textu zasílané vaším webovým prohlížečem navštíveným webem. Soubor cookie je uložen ve vašem webovém prohlížeči a umožňuje službě nebo třetí straně vás rozpoznat a usnadnit vaši další návštěvu a službu pro vás užitečnější. Cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ cookies.

Jak společnost Rheonics používá soubory cookie

Když používáte a přistupujete ke službě, můžeme do vašeho webového prohlížeče umístit několik souborů cookie. Soubory cookie používáme pro následující účely: k aktivaci určitých funkcí služby, k poskytování analýz, k ukládání vašich preferencí, k umožnění doručování reklam, včetně behaviorální reklamy.

Soubory cookie třetí strany

Kromě našich vlastních souborů cookie můžeme také použít různé soubory cookie třetích stran k hlášení statistik využití služby, zobrazování reklam na této službě a prostřednictvím ní atd.

Jaké jsou vaše volby týkající se cookies

Pokud chcete soubory cookie smazat nebo dát pokyn svému webovému prohlížeči, aby soubory cookie odstranil nebo odmítl, navštivte stránky nápovědy svého webového prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že pokud soubory cookie odstraníte nebo odmítnete přijmout, možná nebudete moci využívat všechny funkce, které nabízíme, možná nebudete moci uložit své předvolby a některé z našich stránek se nemusí zobrazovat správně.

[user_consent_state]
Právo na informace a kontakt

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na tyto webové stránky se tato politika nevztahuje. Obsah z jiných webových stránek bude před jejich propojením pečlivě zkontrolován, abychom zajistili, že propojujeme pouze webové stránky, které dodržují stejné zásady ochrany osobních údajů jako Rheonics. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah takových jiných webových stránek. Jakmile zjistíme porušení obsahu třetích stran, obsah nebo odkaz okamžitě odstraníme.

Oznámení o ochraně údajů

Níže si můžete prohlédnout oznámení o ochraně dat.

Oznámení o ochraně údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)
Vyhledávání